ما

آزاد

شنبه 13 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 19:17

یه جمله نا مفهوم خیلی مفهومی...
اینجا کودک درونی با موهای خرگوشی ناخن می جود!


                                                                                         این جمله از یکی از دوستامه:

                                                                                                                  بارانی(گرگان)