ما

آزاد

یکشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 12:10

ای کاش آب بودم

ای کاش آب بودم، و تا انتهای این روزمرگی زلال میماندم
قطره‌ای از جویباری جدا گشته از چشمهٔ کوهستانی بودم.
به تخیل دریا و ،به تصور وسعت ،جاری به دریا شدم.
به وسعت دریا رسیدم اما دیگر زلال چشمه نیستم.
افسوس که هرگز از دریا به جویبار بازگشتی نیست