ما

آزاد

سه‌شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 17:52

تصاویر آسمانی از زمین

یان آرتوس - برتران ، عکاس حرفه ای، مستندساز و طرفدار محیط زیست فرانسوی مدت 5 سال در جریان یک ادیسه هوایی از فراز قاره های جهان سفر کرد تا مجموعه ای بی نظیر را از منظر طبیعی و نیز اماکن و شهر های مختلف کره خاک جمع آوری کند. هر یک از این عکس ها به تنهایی تحولات کره زمین را در مقیاس بزرگ نشان می دهد. عکس های یان به اندازه ای گویا هستند که به استثنای چند مورد نیازی به توضیح و تفسیر ندارند.در گزارش های آتی باز هم عکس های دیگری از این عکاس هنرمند عرضه خواهد شد.تصاویر آسمانی از زمین...